Basında Biz

SAYP

Yol-Bak firması adına Savunma Sanayi Müsteşarlığı inisiyatifinde başlatılan bu programda yer almaktan büyük gurur duyuyoruz. SAYP projesi kapsamında, ülkemizi ulusal değerlerine bağlı kalarak, uluslararası arenada öne çıkaracak projelerde ve bu projelerin gerçekleştirilmesinde önemli rol oynayacak araştırmacı, uzman mühendisleri yetiştirmek üzere hepimizin omuz omuza ve el ele vereceğinden şüphemiz yoktur.

Son 20 yıl içerisindeki teknolojik gelişmeler temel alındığında firmamız, bu gelişmeleri kendi bünyesine adapte etmek ve katma değeri yüksek ürünleri Türkiye’ye kazandırmayı kendine bir ilke olarak seçmiştir. 

Ülkesel çapta kalkınma, bireysellikten daha çok, uluslararası arenalarda kendini kanıtlamış milli firmalarla ortak projelerin gerçekleştirilmesiyle olduğu hepimizce aşikârdır. Bu ise, ancak savunma teknolojilerinde yetişmiş nitelikli insan gücü ile mümkündür. Bu nedenden dolayı SAYP Programı bu kalkınma adımında çok önemli bir rol oynayacaktır. Proje kapsamında birçok genç araştırmacının, savunma sanayi alanında Türkiye’ye uluslararası arenada gıpta ile bakılmasını sağlayacak projelerin hayata geçirilmesini sağlayacak nitelikte yetiştirilmesini ve savunma alanında çekirdek teknolojilerin geliştirilmesini sağlayabilmesi açısından Yol-Bak olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz.